biz hakda

Taýusenagat gazlary

“TY”, Taýýu gazy, “TAI dagynyň” üstünde, “HJ”, HongJin Gas, ajaýyp geljegi.
19 ýyllyk senagat gazlary önümçilik tejribesi, bir bitewi senagat gaz üpjünçiligi
Dünýä üçin çözgüt, Gaz doldurmagy, gaz derňewini, gaz ulanylyş dizaýnyny we gaz daşamagy goldaň.
Müşderimize gaz satyn alsyn.

ÖNÜMLER

 • Kükürt Tetrafluorid (SF4)

  Kükürt Tetrafluorid (SF4)

  EINECS NOOK: 232-013-4
  KAS NOOK: 7783-60-0

 • Metan (CH4)

  Metan (CH4)

  BMG NOOK: UN1971
  EINECS NOOK: 200-812-7

 • Wodorod sulfidi (H2S)

  Wodorod sulfidi (H2S)

  BMG NOOK: UN1053
  EINECS NOOK: 231-977-3

 • Etilen (C2H4)

  Etilen (C2H4)

  Adaty ýagdaýlarda, etilen howa bilen deňeşdirilende birneme dykyzlygy 1,178g / L bolan reňksiz, birneme ysly ýanýan gazdyr.Suwda eremez diýen ýaly, etanda gaty eräp bilmeýär we etanolda, ketonlarda we benzolda biraz ereýär., Efirde ereýär, uglerod tetrahloridi ýaly organiki erginlerde aňsat ereýär.

 • Etan (C2H6)

  Etan (C2H6)

  BMG NOOK: UN1033
  EINECS NOOK: 200-814-8

 • Uglerod monoksidi (CO)

  Uglerod monoksidi (CO)

  BMG NOOK: UN1016
  EINECS NOOK: 211-128-3

 • Bor Trifluoride (BF3)

  Bor Trifluoride (BF3)

  BMG NOOK: UN1008
  EINECS NOOK: 231-569-5

 • Bor Trihlorid (BCL3)

  Bor Trihlorid (BCL3)

  EINECS NOOK: 233-658-4
  KAS NOOK: 10294-34-5

SORAG

amaly

çözgüt

 • Gaz satyn almak aňsat
  Bir nokatly gaz üpjün ediji

  Gaz amaly maslahat beriş
  Paket saklaýyş dizaýny
  Gaz üpjünçiliginiň dürli görnüşleri
  Eksport çözgütleriniň doly meýilnamasy
  Importerli ýük daşaýjy agent bilen import edijä kömek ediň
  Gaz satyn almak aňsatBir nokatly gaz üpjün ediji

habar wakalary