Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

Chengdu Taiyu senagat gazlar, Ltd.

tit_left_bg

Hyzmatymyz

tit_right_bg

Hil

Geçen 19 ýylda müşderimizden nol howpsuzlyk ýa-da hil arzasy

Goldaw

Satuwdan soň 24 aý Mugt tehniki goldaw

Maslahat beriş

3 sagat mugt tehniki maslahat beriş, 24 sagat onlaýn onlaýn sargyt bilen

Derňew

Müşderiniň tölegi boýunça 3-nji tarap gaz derňew hasabatyny beriň

Ippingük daşaýjy agent

Importerli iberiş agenti bilen import ygtyýarnamasyny çözmek üçin Importer-i goldaň

tit_left_bg

Üstünligimiz

tit_right_bg

Önümçilik

Bäsdeşlik bahasy bilen önümçilik we söwda integrasiýasy

Topar

Dürli arassa gaz bilen üpjün edýän hünärmen gözleg topary

Enjamlar

Çylşyrymly kesgitleme Analiz enjamlary, hiliň kepili bilen doldurylan gazy 100% barlamak

Logistika

10+ adamdan ybarat garaşsyz logistika bölümi bilen 19 ýyllyk gaz eksport tejribesi