Önümler

 • Kükürt Hexafluoride (SF6)

  Kükürt Hexafluoride (SF6)

  Himiki formulasy SF6 bolan kükürt heksaflorid reňksiz, yssyz, zäherli we ýangyjy durnuksyz gazdyr.Kükürt heksaflorid adaty temperaturada we basyşda gazly, durnukly himiki häsiýetlere eýe, suwda, alkogolda we efirde biraz ereýär, kaliý gidroksidinde ereýär we natriý gidroksidi, suwuk ammiak we gidroklor kislotasy bilen himiki täsir etmeýär.
 • Metan (CH4)

  Metan (CH4)

  BMG NOOK: UN1971
  EINECS NOOK: 200-812-7
 • Etilen (C2H4)

  Etilen (C2H4)

  Adaty ýagdaýlarda, etilen howa bilen deňeşdirilende birneme dykyzlygy 1,178g / L bolan reňksiz, birneme ysly ýanýan gazdyr.Suwda eremez diýen ýaly, etanda gaty eräp bilmeýär we etanolda, ketonlarda we benzolda biraz ereýär., Efirde ereýär, uglerod tetrahloridi ýaly organiki erginlerde aňsat ereýär.
 • Uglerod monoksidi (CO)

  Uglerod monoksidi (CO)

  BMG NOOK: UN1016
  EINECS NOOK: 211-128-3
 • Bor Trifluoride (BF3)

  Bor Trifluoride (BF3)

  BMG NOOK: UN1008
  EINECS NOOK: 231-569-5
 • Kükürt Tetrafluorid (SF4)

  Kükürt Tetrafluorid (SF4)

  EINECS NOOK: 232-013-4
  KAS NOOK: 7783-60-0
 • Asetilen (C2H2)

  Asetilen (C2H2)

  Asetilen, molekulýar formula C2H2, köplenç ýel kömüri ýa-da kalsiý karbid gazy diýlip atlandyrylýar, alkin birleşmeleriniň iň kiçi agzasydyr.Asetilen adaty temperaturada we basyşda ejiz anestezik we antioksidasiýa täsirleri bilen reňksiz, birneme zäherli we aşa ýanýan gazdyr.
 • Bor Trihlorid (BCL3)

  Bor Trihlorid (BCL3)

  EINECS NOOK: 233-658-4
  KAS NOOK: 10294-34-5
 • Azot oksidi (N2O)

  Azot oksidi (N2O)

  Azot oksidi, gülýän gaz diýlip hem atlandyrylýar, N2O himiki formulasy bilen howply himiki maddadyr.Bu reňksiz, ýakymly ysly gaz.N2O belli bir şertlerde ýanmagy goldap bilýän, ýöne otag temperaturasynda durnukly we birneme anestezik täsir edýän oksidantdyr.we adamlary güldürip biler.
 • Geliý (He)

  Geliý (He)

  Helium He - Kriogen, ýylylyk geçiriş, gorag, syzmagy ýüze çykarmak, analitiki we göteriji programmalar üçin inert gaz.Geliý reňksiz, yssyz, zäherli däl, poslamaýan we ýanmaýan gaz, himiki taýdan inert.Geliý tebigatda iň köp ýaýran gazdyr.Şeýle-de bolsa, atmosferada geliý ýok ​​diýen ýaly.Şonuň üçin geliý hem asylly gazdyr.
 • Etan (C2H6)

  Etan (C2H6)

  BMG NOOK: UN1033
  EINECS NOOK: 200-814-8
 • Wodorod sulfidi (H2S)

  Wodorod sulfidi (H2S)

  BMG NOOK: UN1053
  EINECS NOOK: 231-977-3
123Indiki>>> Sahypa 1/3