Zawod gezelenji

2015-nji ýylda doly gurlan Kükürt Hexafluoride zawodymyza hoş geldiňiz. Bu önümçilik liniýasy esasan SF6, NF3 üçin ilkinji etap önümi hökmünde döredildi.SF6 ýyllyk önümçilik kuwwatymyz iki derejeli 2500-3500 tonna.Biri elektrik stansiýasy üçin 99,995% senagat derejesidir.Beýlekisi ýarymgeçiriji üçin 99,999% elektron derejesi.
Mundan başga-da, NF3 önümçilik kuwwatymyz ýylda 1500 tonna çenli bolup, dünýädäki Siemens, Toshiba ýaly uly ulanyjy kompaniýasyna gönüden-göni eksport edilýär.
Şeýle hem, CF4, WF6 ýaly başga bir florid himiki serişdesi gerek bolsa.AHF, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

7

10

8

9

Hytaýda iň uly silindr öndürýän zawod bolan esasy hyzmatdaşlyksyz polat silindr önümçiligimize hoş geldiňiz.Bu kompaniýa DOT3AA, ISO9809, TPED, KGS ýaly sertifikatly standart silindrleri üpjün edip biler.
Hytaýda 90% gaz kompaniýasy ongongandan silindr satyn alýar.Esasanam “covid-19” döwründe “YA” kompaniýasy bütin dünýäde orta kislorod silindrini üpjün etmek üçin uly tagalla edýär.
Mundan başga-da, müşderiňiziň haýsy marka silindrine garamazdan, soragyňyzy islendik wagt kanagatlandyryp bileris.
silindriň ululygy 2 litr, 4 litr, 8 litr, 10 litr, 20 litr, 40 litr, 50 litr, 100 litr, 800 litr ýa-da Iso tanky bolup biler.

TYUUYI

HGDFHJ

UYIFH

YTRUY

YTRY

Kömürturşy gazy zawodymyza hoş geldiňiz.Biziň maksadymyz, arassalygy 99,9995% -e çenli bolan elektron derejeli uglerod monoksit gazyny öndürmek.
Şonuň üçin haramlygymyzdaky kislorod ≤0.02ppm , we H2O≤0.1ppm.2017-nji ýyldan başlap, birinji tapgyr taslama dizaýnynyň kuwwaty ýylda 280000Nm3.
2018-nji ýylyň awgust aýynda ikinji basgançakly önümçilik kuwwaty ýylda 2830000Nm3, 2019-njy ýylyň dekabryna çenli bolsa 9200000Nm3 / ýyla çenli ösýär.
Indi kömürturşy gazynyň arassalygyny 99.5%, 99,9%, 99.99%, 99.999% we 99.9995% üpjün edip bileris.

bvnutyi

nntujhg

bvutyi

nbty

dsewt

jhguyt

hjftyu