Senagat gazlary

 • Asetilen (C2H2)

  Asetilen (C2H2)

  Asetilen, molekulýar formula C2H2, köplenç ýel kömüri ýa-da kalsiý karbid gazy diýlip atlandyrylýar, alkin birleşmeleriniň iň kiçi agzasydyr.Asetilen adaty temperaturada we basyşda ejiz anestezik we antioksidasiýa täsirleri bilen reňksiz, birneme zäherli we aşa ýanýan gazdyr.
 • Kislorod (O2)

  Kislorod (O2)

  Kislorod reňksiz we yssyz gazdyr.Kislorodyň iň ýaýran elementar görnüşidir.Tehnologiýa barada aýdylanda bolsa, howany suwuklandyrmak prosesinden kislorod alynýar we howadaky kislorod 21% töweregi.Kislorod kislorodyň iň köp ýaýran elementi bolan himiki formula O2 bolan reňksiz we yssyz gazdyr.Ereýän nokady -218.4 ° C, gaýnadýan nokady -183 ° C.Suwda aňsat eremez.Takmynan 30mL kislorod 1L suwda ereýär we suwuk kislorod asman gök bolýar.
 • Kükürt dioksidi (SO2)

  Kükürt dioksidi (SO2)

  Kükürt dioksidi (kükürt dioksidi) SO2 himiki formulasy bilen iň köp ýaýran, iň ýönekeý we gaharlandyryjy kükürt oksidi.Kükürt dioksidi reňksiz we aç-açan ysly gazdyr.Suwda, etanolda we efirde erän suwuk kükürt dioksidi birneme durnukly, hereketsiz, ýanmaýan we howa bilen partlaýjy garyndy emele getirmeýär.Kükürt dioksidiniň akartma häsiýetleri bar.Kükürt dioksidi senagatda köplenç pulpa, ýüň, ýüpek, saman şlýapalaryny we ş.m. akartmak üçin ulanylýar. Kükürt dioksidi galyndylaryň we bakteriýalaryň ösmegine päsgel berip biler.
 • Etilen oksidi (ETO)

  Etilen oksidi (ETO)

  Etilen oksidi iň ýönekeý siklik efirlerden biridir.Bu heterosiklik birleşme.Onuň himiki formulasy C2H4O.Zäherli kanserogen we möhüm nebithimiýa önümidir.Etilen oksidiniň himiki aýratynlyklary örän işjeňdir.Köp birleşmeler bilen halka açýan goşmaça reaksiýalary başdan geçirip biler we kümüş nitraty azaldyp biler.
 • 1,3 Butadien (C4H6)

  1,3 Butadien (C4H6)

  1,3-Butadien, C4H6 himiki formulasy bilen organiki birleşme.Biraz hoşboý ysly reňksiz gaz we suwuklandyrmak aňsat.Az zäherli we zäherliligi etileniňkä meňzeýär, ýöne deride we gyjyndyrmalarda güýçli gyjyndyrma we ýokary konsentrasiýalarda anestezik täsir edýär.
 • Wodorod (H2)

  Wodorod (H2)

  Wodorodyň H2 himiki formulasy we molekulýar agramy 2.01588 bar.Adaty temperaturada we basyşda, suwda eremegi kyn we köp maddalar bilen reaksiýa bermeýän aşa ýanýan, reňksiz, aç-açan, yssyz we tagamsyz gazdyr.
 • Azot (N2)

  Azot (N2)

  Azot (N2 )'ser atmosferasynyň esasy bölegini emele getirýär we umumy mukdaryň 78.08% -ini emele getirýär.Bu reňksiz, yssyz, tagamsyz, zähersiz we bütinleý diýen ýaly inert gazdyr.Azot ýangyjy däl we dem alýan gaz hasaplanýar (ýagny arassa azotdan dem almak adam bedenini kisloroddan mahrum eder).Azot himiki taýdan hereketsizdir.Wodorod bilen ýokary temperaturada, ýokary basyşda we katalizator şertlerinde ammiak emele getirip biler;kislorod bilen birleşip, akym şertlerinde azot oksidini emele getirip biler.
 • Etilen oksidi we uglerod dioksidi garyndylary

  Etilen oksidi we uglerod dioksidi garyndylary

  Etilen oksidi iň ýönekeý siklik efirlerden biridir.Bu heterosiklik birleşme.Onuň himiki formulasy C2H4O.Zäherli kanserogen we möhüm nebithimiýa önümidir.
 • Uglerod dioksidi (CO2)

  Uglerod dioksidi (CO2)

  Uglerod dioksidi, CO2 himiki formulasy bolan uglerod kislorod birleşmesiniň bir görnüşi, adaty temperaturada we basyşda suwly ergininde azajyk turşy tagamly reňksiz, yssyz ýa-da reňksiz yssyz gazdyr.Şeýle hem umumy parnik gazy we howanyň bir bölegi.