Gyzgyn satuw gazlary

 • Kükürt Hexafluoride (SF6)

  Kükürt Hexafluoride (SF6)

  Himiki formulasy SF6 bolan kükürt heksafluorid reňksiz, yssyz, zäherli we ýangyjy durnuksyz gazdyr.Kükürt heksaflorid adaty temperaturada we basyşda gazly, durnukly himiki häsiýetlere eýe, suwda, alkogolda we efirde biraz ereýär, kaliý gidroksidinde ereýär we natriý gidroksidi, suwuk ammiak we gidroklor kislotasy bilen himiki täsir etmeýär.
 • Metan (CH4)

  Metan (CH4)

  BMG NOOK: UN1971
  EINECS NOOK: 200-812-7
 • Etilen (C2H4)

  Etilen (C2H4)

  Adaty ýagdaýlarda, etilen howa bilen deňeşdirilende birneme dykyzlygy 1,178g / L bolan reňksiz, birneme ysly ýanýan gazdyr.Suwda eremez diýen ýaly, etanda gaty eräp bilmeýär we etanolda, ketonlarda we benzolda biraz ereýär., Efirde ereýär, uglerod tetrahloridi ýaly organiki erginlerde aňsat ereýär.
 • Uglerod monoksidi (CO)

  Uglerod monoksidi (CO)

  BMG NOOK: UN1016
  EINECS NOOK: 211-128-3
 • Bor Trihlorid (BCL3)

  Bor Trihlorid (BCL3)

  EINECS NOOK: 233-658-4
  KAS NOOK: 10294-34-5
 • Etan (C2H6)

  Etan (C2H6)

  BMG NOOK: UN1033
  EINECS NOOK: 200-814-8
 • Wodorod sulfidi (H2S)

  Wodorod sulfidi (H2S)

  BMG NOOK: UN1053
  EINECS NOOK: 231-977-3
 • Wodorod hloridi (HCl)

  Wodorod hloridi (HCl)

  Tehniki parametrler: spesifikasiýa 99.9% 99.999% Uglerod dioksidi ≤ 400 ppm ≤ 2 ppm Uglerod monoksidi ≤ 60 ppm ≤ 1 ppm Azot ≤ 450 ppm ≤ 2 ppm Kislorod + Argon ≤ 30 ppm ≤1 ppm THC (Metan ýaly) ≤ 5 ppm ≤ 0.1 ppm Suw ≤ 5 ppm ≤1 ppm Wodorod hloridiň HCl himiki formulasy bar.Wodorod hlorid molekulasy hlor atomyndan we wodorod atomyndan durýar.Bu ysly reňksiz gaz.Poslaýjy, ýanmaýan gaz, suw bilen reaksiýa bermeýär, ýöne aňsat ereýär ...